Link Mobility kjøper PSWinCom

Fra 1.1. 2015 går Link mobility og PSWinCom fra å være to separate selskaper med stor kompetanse og bred erfaring på mobile tjenester, til å bli Norges største kompetansehus innenfor mobile tjenester. 
PSWinComs tjenestespekter vil bestå, og vi kan forsikre våre kunder om at dere fremdeles vil bli ivaretatt av våre dyktige medarbeidere også i fremtiden.
 
Med totalt over 80 medarbeidere med betydelig erfaring og ikke minst utviklingskompetanse vil vi nå bli i stand til å tilby et utvidet spekter av løsninger innenfor gatewaytjenester, mobile betalingsløsninger, databaseoppslag og mye mer.


Kom raskt i gang med SMS i din bedrift:

 

Ønsker du å bestille en SMS-gateway konto, eller vil du teste vår SMS-gateway? 

 

 

PSWinCom SMS Gateway lar deg integrere SMS i programvare og IT-systemer

API for utviklere:

PSWinCom Gateway er vårt kjerneprodukt for integrasjon av SMS og MMS med eksisterende systemer.  Klikk her, for å få tilgang til de aktuelle grensesnittene for integrasjon.

Kontoweb for kunder:

Benytter du våre SMS-tjenester og ønsker å få en oversikt over dine meldinger, statistikker og rapporter? Logg deg inn på Kontoweb for ved å bruke samme innlogging som til deres konto.

Følg oss